Visningsrommet USF

Utstillingsprogram høsten 2017

TORA ENDESTAD BJØRKHEIM
Flat Factory Study Sample
1. - 10. september

JÉRÔME CHAZEIX
The coat of hipness
13. - 15. oktober

STACY BRAFIELD & SARA PLANTEFEVE CASTRYCK
2. - 5. november

JISKA HUIZING
7. november

MATHIJS VAN GEEST
17. - 26. november

INA PORSELIUS & ISIS MAAKESTAD
1. - 10. desember

Tidligere utstillinger i 2017

--------------

Få nyhetsbrev på epost med invitasjon til utstillingsåpninger
- klikk her og meld deg på


Henvendelser om Visningsrommet USF: Ring 55 30 74 10 eller send mail til Line Nord

---------------

ØNSKER DU Å GJØRE KUNSTPROSJEKTER HOS OSS?

Profesjonelle aktører i samtidskunsfeltet er velkomne til å søke om utstillingsplass:

Neste søknadsfrist for kunstprosjekter til høsten 2018 og våren 2019 er 29. JANUAR!

Enkeltkunstnere, grupper, kuratorer eller institusjoner kan søke.
Vi ønsker at stedet skal brukes til fortrinnsvis utstillinger og kunstrelaterte arrangementer innenfor ny samtidskunst og det skal være åpent for publikum. Det kan være workshops, artist talks, musikk, performance, litteratur, møter eller tradisjonelle utstillinger.
Én-kveldsarrangementer er like interessant som lengre utstillingsperioder.

NB: Viktig informasjon før du søker: De som ønsker å bruke Visningsrommet må selv finansiere sitt prosjekt og ordne med montering og tilsynsvakt for utstillingen. 

Vi har foreløpig dessverre ikke offentlig støtte til utstillingshonorarer.
Alle utstillere er kandidater til vårt utstillingsstipend på kr 10 000 som deles ut hver sesong (2 ganger i året).

Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid (lenker). Ikke send dokumenter i word - vær så snill å send all tekst som pdf-dokument. Max størrelse på søknaden 5 MB.
Send kun via epost til line@usf.no.
Husk å skrive ønsket periode/datoer. Kontakt Line Nord (tlf. 4088 6010) for mer informasjon, eventuelt Evy Sørensen (tlf. 90 86 31 22).
Søknader vurderes i samarbeid med kunstere (fagfellevurdering).

-----------------------------


Visningsrommet USF er et gallerirom for ulike uttrykk innen samtidskunsten. Det er fleksibelt og kan brukes til performance, møter, opplesninger og musikk såvel som tradisjonelle utstillinger.
Se PDF med mer info og bilder her (engelsk).

Visningsrommet USF åpnet i 1993 som et kunstnerstyrt utstillingssted. Gjennom årene har det vært kontinuerlig galleridrift der profesjonelle kunstnere har vist arbeider innen samtidskunstfeltet. Klikk her for å komme til Visningsrommets tidligere nettside der utstillingene fra 2009 - 2011 blir presentert.

Tidligere utstillinger og prosjekter i 2013

Tidligere utstillinger og prosjekter i 2014

Tidligere utstillinger og prosjekter i 2015

Tidligere utstilinger og prosjekter i 2016.

Tidligere utstillinger og prosjekter  i 2017